Lægerne i Solbjerg

+45 86 92 74 33 Lægerne I Solbjerg, Solbjerg Hedevej 43, 8355 Solbjerg

Menu

Profil

img_9078_1408770776 img_9139_1408770926 img_9162_1420139678

Klinikken er et kompagniskab ejet af tre læger, Lene Skovmose, Troels Buus Treebak og Karin Gubi. Som patient er man tilmeldt lægehuset, men man kan selvfølgelig vælge en fast læge.
Dog må man i tilfælde af akut sygdom eller lægens fravær eventuelt vælge en af klinikkens andre læger.

Kristian Voergaard er fastansat praktiserende læge.
Som klinikpersonale er ansat to lægesekretærer og to sygeplejersker. Lægesekretærerne varetager diverse administrative opgaver, medicinbestilling, telefonvisitation med mere. De to sygeplejersker varetager funktioner som blodprøvetagning, ekg, lungefunktionsundersøgelse, sårbehandling, vortebehandling, kostsamtaler, rygestopsamtaler med mere.
Herudover er der fem medicinstuderende ansat til varetagelse af sekretærfunktioner samt sygeplejefaglige opgaver.

Klinikken er desuden uddannelsessted for yngre læger. Vi har således i klinikken jævnligt ansat læger under uddannelse, som har selvstændige konsultationer under supervision af de faste læger