Lægerne i Solbjerg

+45 86 92 74 33 Lægerne I Solbjerg, Solbjerg Hedevej 43, 8355 Solbjerg

Menu

Kørekort regler

Vi har netop modtaget nedenstående information fra praktiserende lægers organisation (PLO)

Nye regler for kørekortfornyelse gældende per den 1. juli

Fra d. 1. juli skal borgere over 75 år ikke længere forny kørekortet pga. deres alder, og skal dermed ikke længere have en lægeattest. Har du patienter, der allerede har tider til en lægeattest med henblik på at få fornyet kørekortet inden d. 1. juli, skal du som udgangspunkt gennemføre tiden som planlagt.

De nye regler fra d. 1. juli betyder, at man ikke længere skal forny kørekortet hvert andet år, når man er over 75 år, eller hvert år, når man er over 80 år. Hvad med de patienter, der skal have fornyet kørekort inden den 1. juli 2017?  Har du patienter, der allerede har tider til en lægeattest med henblik på at få fornyet kørekortet inden d. 1. juli, skal du som udgangspunkt gennemføre tiden som planlagt. De nye regler træder først i kraft d. 1. juli. Er patienterne utilfredse med dette, anbefaler Færdselsstyrelsen at henvise borgerne til Borgerservice for vejledning om, hvilken betydning de nye kørekortsregler har for deres ansøgning om kørekort. Det er planen, at der vil komme en opdateret vejledning om reglerne på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. PLO vil orientere, hvis der sker ændringer i myndighedernes anbefalinger om håndteringen af patienter, der fylder 75 år inden 1. juli. Ældre Sagen informerer også om sagen på deres hjemmeside

HUSK ALTID AT MEDBRINGE FOTO TIL KØREKORT ATTEST.