Lægerne i Solbjerg

+45 86 92 74 33 Lægerne I Solbjerg, Solbjerg Hedevej 43, 8355 Solbjerg

Menu

Nyt fra klinikken

Læs om aktuelle nyheder fra klinikken

Ny Bruger?

Læs nærmere om brugeroprettelsen her

Find vej

Find os via interaktivt kort


Datoer til influenzavaccine af børn 

Sundhedsstyrelsen anbefaler i år at børn fra 2 år til og med 6 år vaccineres mod influenza. Forældre får ligeledes besked om dette i E-boks. Der er tale om en næsespray vaccine, der gives 2. gange med mindre barnet er influenzavaccineret tidligere. Intervallet imellem de 2 vacciner er mindst 4 uger. Det er muligt at få første dosis af influenzavaccinen indtil den 15.01.22. Vi har fået vaccinen hjem. Derfor tilbyder vi at børn 2-6 år, vaccineres i lægehuset uden tidsbestilling på følgende dage:
Torsdag den 21.10.21 kl. 14-16.
Tirsdag den 26.10.21 kl. 14.30-17.
Torsdag den 28.10.21 kl. 14.30-170.
Vi anbefaler, at I benytter jer af ovenstående tilbud UDEN tidsbestilling, som vi håber giver vores patienter stor valgfrihed. Det vil samtidigt være muligt at få en influenzavaccine i forbindelse med en planlagt børneundersøgelse i perioden indtil 15.01.22.
På vaccinationsdagene anbefaler vi,  at der kommer færrest mulige pårørende med, pga. begrænset venteareal. I bedes ligeledes påregne lidt ventetid afhængig af  antal fremmødte.
https://www.sst.dk/da/influenza/boern

Tidspunktet for videokonsultation ændres

Fra og med på mandag den 11.10.21 ændres tidspunktet for videokonsultation til kl. 11.30 alle dage.

Influenzavaccination af børn på Tunø

Det er nu muligt (fra den 01.10.21-15.01.22), at få børn mellem 2-6 år influenzavaccineret, såfremt I ønsker jeres børn vaccineret, bedes i kontakte sekretæren i Lægehuset mhp at bestille tid hertil. Samtidig skal lægen medbringe vaccinen til øen, derfor er det vigtigt, at vi ved det forud for konsultationen.

https://www.sst.dk/da/influenza/boern

Influenzavaccination på Tunø

Det er muligt at blive vaccineret med influenzavaccine følgende dage:
Torsdag den 07.10.21 og torsdag den 17.10.21 begge dage mellem kl. 12.30-15.00 i Ølykkecenteret .

Nye regler for mundbind i lægehuset

Sundhedsstyrelsen har netop meldt ud, at alle patienter fortsat SKAL anvende mundbind i venteværelset mhp. at forebygge smittespredning. Børn under 12 år dog undtaget.

Lene Skovmose er tilbage fra orlov

Læge Lene Skovmose er tilbage i lægehuset fra sin orlov fra og med uge 43.

Obs!! Selvbetalere til influenzavaccine

Influenzavaccinerne i de første 3 uger af vaccinationsperioden (1.-22. oktober 2021), er forbeholdt vaccination af risikogruppen. Dvs. borgere, som ikke er omfattet af risikogrupperne, ikke bør vaccineres i denne periode. Dette for at sikre tilstrækkelig med vacciner, trods at SSI i år har indkøbt flere.

Aflysning af læge på Tunø i uge 42

Vi må desværre aflyse lægedagen på Tunø i uge 42 af praktiske årsager. Det er i denne uge ikke muligt for lægehuset både at dække Solbjerg lægepraksis og samtidig tage til Tunø pga lav bemanding. Derfor henholder vi os til, at op til 2 konsultationsdage om året kan aflyses. Flytning eller aflysning af en konsultationsdag skal meddeles beboerne på Tunø senest 14 dage inden konsultationsdagen.

Husk at der fortsat er mulighed for både E-mail-, telefon- samt videokonsultation med lægerne i Solbjerg  i uge 42.

Influenzavaccine til børn

Hvis dit barn er mellem 2-6 år, er det omfattet af tilbuddet om gratis vaccination. Dit barn kan blive vaccineret her i lægehuset. Børn, der ikke tidligere er vaccineret mod influenza, skal vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum. Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor. Denne vaccine er specielt udviklet og godkendt til børn. Vaccinen er en såkaldt levende, svækket vaccine, ligesom vi kender det fra MFR-vaccinen. Hvis du er i tvivl, om dit barn kan tåle den vaccine, det tilbydes, anbefaler vi, at du taler med en af lægerne i lægehuset. Barnet kan i så fald blive vaccineret med en anden type influenza vaccine. De hyppigste bivirkninger forbundet med influenzavaccination gennem næsespray er milde og varer ikke længe. Bivirkninger kan være tilstoppet eller løbende næse, hovedpine, feber, muskelsmerter og nedsat appetit. Risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom allergiske reaktioner, er meget lille og på niveau med andre børnevaccinationer.

Vi kender endnu ikke den præcise dato for hvornår vi modtager influenzavacciner til børn. Hold derfor venligst øje med hjemmesiden og/eller Facebook, hvor vi vil opdatere løbende i forhold til hvordan og hvornår i kan booke tid til vaccine.

Videokonsultation aflyst i uge 42

Pga. ferieafvikling er det ikke muligt at afholde videokonsultation i uge 42 . Der vil fortsat være akut morgen konsultation alle hverdage mellem kl 08.30-09.30.

Influenzavaccination 

Vaccination foregår i lægehuset på følgende datoer:

  • tirsdag d. 05.10.21 kl. 13-16
  • torsdag d. 07.10.21 kl. 13-16
  • tirsdag d. 12.10.21 kl. 13-16
  • torsdag d. 14.10.21 kl. 13-16
  • tirsdag d. 02.11.21 kl. 13-16
Hvem kan vaccineres: Personer der er 65 år eller derover personer med visse kroniske sygdomme, fx diabetes, astma eller KOL svært overvægtige med BMI over 40, gravide, der er i 2. eller 3. trimester personer med immun defekter og deres husstandskontakter pleje- og sundhedspersonale
OBS: Børn 2-6 år: der skal bestilles tid  eller kan gives i forbindelse med planlagt børneundersøgelse.
Er du fyldt 65 år og endnu ikke blev vaccineret for pneumokok-sygdom kan vaccinen gives ved samme lejlighed.
https://www.sst.dk/da/influenza

Vi åbner op for akut morgen konsultation

Fra og med uge 33 åbner vi igen op for akut morgen konsultation mellem kl. 08.30 – 09.30 alle hverdage.  Dog undtaget patienter med Covid-19 symptomer.

Åben videokonsultation

Vi har derudover fortsat åben konsultation i det virtuelle venteværelse dagligt mellem kl. 11.30-12.00. Det foregår via “min læge” app, som vi anbefaler alle vores patienter at downloade. På den måde kan vi tilbyde videokonsultation med god kvalitet og i et sikkert miljø.

Du kommer ind i venteværelset på samme måde som ovenfor beskrevet med appen “min læge”

Der vil være en læge tilknyttet hver dag, og det varierer, hvem der er vores “virtuelle læge”. Vær opmærksom på at det skal være problemstillinger, som du selv tænker vil kunne klares over en video konsultation og ikke kræver fremmøde i klinikken.

Det gule sundhedskort – nu som App!

Siden den 1. juni kan du have dit gule “Sundhedskort” på din mobil via en App løsning. Du kan også se dine børns sundhedskort (under 15 år).
Vores scanner ved indgangen kan aflæse det digitale kort såvel som det almindelige sundhedskort.
Husk at scanne hver gang i kommer i lægehuset til en konsultation.
Med Sundhedskort-appen på mobilen får du en række fordele:
Med Sundhedskort-appen kan du automatisk se dine børns sundhedskort i appen frem til, at børnene er fyldt 15 år.
Dine oplysninger bliver automatisk opdateret i appen, hvis du fx skifter adresse, læge eller får nyt efternavn.
Du kan spærre Sundhedskort-appen via borger.dk, hvis du mister din mobiltelefon.
Du kan ringe direkte til din læge ved at trykke på lægens telefonnummer i appen.
https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/faa-det-gule-sundhedskort-paa-din-mobil/

Lukket for tilgang

Vi har igen lukket for tilgang af nye patienter til lægehuset, hold øje her på hjemmesiden i forhold til, hvornår der atter vil være åben .

 

Hvilken COVID-test skal jeg vælge?

Hvilken test skal man vælge?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver testet med en PCR-test (podning i halsen), hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med coronavirus. I andre situationer kan det være en god idé at blive testet med en hurtigtest (podning i næsen).
Husk, at hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, om hurtigtesten har givet det rigtige svar. Samtidigt kan PCR-testen vise, om du er smittet med en virusvariant.

Små børn med COVID- symptomer kan igen ses i lægehuset

Børn til og med 6 år med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, kan ses i almen praksis uden forudgående PCR-test eller hurtigtest, forudsat, at der ikke er påvist COVID-19-smitte hos øvrige personer i barnets husstand eller nære kontakter.
De små børn er sjældent smittede med coronavirus. De smitter desuden i mindre grad videre, og når de smittes, sker det meget sjældent uden for egen familie. Det er glædeligt, at epidemien er så meget under kontrol, at vi kan gøre kontakten til lægehuset mere normal.
Børn over 6 år og voksne med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, vil kunne vurderes efter henvisning til en PCR-test med et hurtigt svar. Analysen bliver prioriteret, så patienten kan modtage en sundhedsfaglig vurdering hos deres læge dagen efter, at de har fået et negativt svar.

Nye ansatte i receptionen

Vi har fået 2 nye studentermedhjælpere i i lægehuset, Laura og Steffen, de er netop nu under oplæring. Vi byder dem velkommen og håber I vil tage godt imod dem :)
Deres opgaver er medhjælp til diverse opgaver i sekretariatet og laboratoriet. (lægestuderende)

HPV vaccine info

2021 er det sidste år med det midlertidige tilbud om gratis HPV-vaccination til:
▪️ Drenge født i perioden 1. januar 2006 – 30. juni 2007
▪️ Unge mænd på 18-25 år, der har sex med mænd
For at få alle stik gratis, skal du derfor bestille tid til det første stik i god tid, så det kan nås, inden året er omme, det vil sige senest juli 2021.
OBS: Hvis man er over 15 år, skal man have tre stik.
Læs mere om vaccination til drenge her
De nye tal fra Statens Serum Institut viser, at det går rigtig godt med tilslutningen til HPV-vaccinationen både blandt piger og drenge.
Hele 82 % af de 12-årige drenge har fået første stik af i alt to HPV-vaccinationer. For pigerne er tallet 85 %. Med HPV-vaccination kan vi beskytte vores børn mod kræft og kønsvorter.
 

Undlad venligst at ringe til lægehuset for at spørge til Covid-vaccination.

Vi oplever lige nu et massivt antal henvendelser på telefonen fra patienter, der gerne vil spørge om AstraZeneca vaccinen. Vi forstår godt der er øget fokus herpå, MEN vi ved ikke mere end hvad der kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/AstraZeneca
 

Man skal derfor IKKE kontakte lægehuset for at spørge til Covid-vaccine /AstraZeneca-vaccine, da man risikerer at blokere telefonen for de syge, som har brug for lægehjælp.Alle skal vente på at få besked i e-Boks. Det gælder både jer, der skal have første vaccine og jer, der skal have ny tid pga evt. udsættelse.

Gratis vaccination mod pneumokok lungebetændelse til alle der er fyldt 65 år

Pneumokok-bakterien kan være årsag til potentielt alvorlige sygdomme som meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse. Nogle personer er i højere risiko for at udvikle disse sygdomme, enten på grund af deres alder, eller fordi de har en anden sygdom i forvejen. Derfor indføres der nu et tilbud om gratis vaccination til alle der er fyldt 65 år. 

Akut telefonen Vi oplever et stigende antal henvendelser på vores akut telefon som ikke vedrører akut sygdom. Akut telefonen er KUN til akut og uopsættelig behov for lægehjælp. Alle andre henvendelser skal ske i vores normale telefontid mellem kl. 8-12.